IMG_4195

I presented a Lecture-Workshop at the University of the Arts – Department of Printmaking with the artist duo IC-98: Patrik Söderlund and Visa Suonpää. The lecture explored the political economy of portable energy storage, ie. batteries. In the following workshop we broke open laptop battery packs, to uncover lithium batteries which were then tested for re-use.

The lecture-workshop was part of IC-98’s course: “Post-Fossil Life and Post-Apocalypotic Art”

See their work at: http://www.socialtoolbox.com

See their new Exhibition: http://taidehalli.fi/en/nayttelyt/ic-98-2016-2018

Postfossiilinen elämä ja postapokalyptinen
 taide (in Finnish)

Kurssin lähtökohtana on grafiikan ja yleisesti taiteen materiaalisuus ja tämän materiaalisuuden ekologia. Käytännössä kurssi pyytää määrittämään taiteenteon reunaehdot uudelleen energia- ja materiatietoisesta lähtökohdasta.

Kurssilla pohditaan taiteenteon reunaehtoja lähitulevaisuudessa, jossa siirtyminen öljykapitalismin jälkeiseen elämään edellyttää yhteiskunnan energia- ja luontosuhteen kestävää uudelleenmäärittelyä. Punaisena lankana ja oppaana toimii Antti Salmisen essee Kokeellisuudesta. Historiallisesta avantgardesta jälkifossiiliseen elämään (Poesia 2015).

Teoreettisessa osiossa eri alojen asiantuntijat alustavat jälkifossiiliseen elämään liittyvistä, pääosin käytännöllisistä aiheista: energiankulutus, bioenergia, omavaraisuus, taiteentekemisen materiaaliset reunaehdot, taiteen rooli “eloonjäämisen yhteiskunnassa”, survivalismi, maanviljely, muinaistekniikka. 

Käytännöllinen osio keskittyy kurssin hallintaan annettavaan maa- tai metsäpalstaan, jonka käytöstä opiskelijoiden on asiantuntija-alustusten pohjalta saavutettava konsensus suhteessa projektin taiteellisen osion toteuttamiseen. 

Aihepiirit ovat paikoin provosoivia ja haastavia, koska yhtäältä taidetta ei pidetä itsestäänselvyytenä, toisaalta energiaomavaraisuuden, permakulttuurin ja “varautumisen” diskursseissa ekologinen ajattelu, vasemmistoliberalismi ja jopa kansallissosialistiset sävyt sekoittuvat hämmentävillä tavoilla.

Provosoiva otsikko Postapokalyptinen taide viittaa tulevaisuuskuvaan, jossa ei enää oteta annettuna jatkuvaa taloudellista kasvua, jossa öljy on keskeinen elämää ylläpitävä energianmuoto. Mitä implikaatioita tällä on esimerkiksi taiteelle ja nykytaiteilijana olemiselle, joka etenkin kansainvälisessä muodossaan kytkeytyy voimakkaasti tähän oljyriippuvuuteen ja sen luomaan elämänmuotoon? Kurssilla otetaan spesifisti kontaktia sekä suomalaiseen metsien hyötykäyttöön, luonnon itseisarvoisuuteen ja mahdolliseen energiaomavaraiseen yhteiskuntaan, jossa elämänmuodon (tässä taide) ylläpitäminen edellyttää paljon suurempaa sitoutumista kuin nykyään.